Το Concrete Barrier Foil είναι ένα σκληρό Θερμομονωτικό Υλικό που έχει σχεδιαστεί ειδικά για την θερμομόνωση ανεστραμένης μόνωσης η για την θερμομόνωση βατού η μη βατού δώματος. Το προϊον παράγεται με ειδική τεχνολογία από την COVERTECHReflective Insulation S.A. στις εγκαταστάσεις της Αμερικής.

Το Concrete Barrier Foil έχει υψηλό συντελεστή Θερμικής Αντίστασης , δεν απορροφά το νερό και προσφέρει τέλεια αντίσταση στην διάχυση των υδρατμών. Έτσι η θερμομονωτική ιδιότητα παραμένει αμετάβλητη στον χρόνο.

Το Concrete Barrier Foil δεν επηρεάζεται από το χιόνι και την παγωνιά και επίσης ειναί το μόνο Ανακλαστικό – Θερμομονωτικό Υλικό που συνοδεύεται με Πιστοποιητικό ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙAΣκαι με ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ απόΕλληνικά και Διεθνή Ινστίτουτα :

R value = 1.76 m2.K/W και αντανακλαστικότητα 95%.

Η θλιπτική του αντοχή υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις κατασκευής και λειτουργίας της ανεστραμένης μόνωσης.