Το Rust Grip είναι ένα προϊόν τελευταίας τεχνολογίας το οποίο σταματάει την οξείδωση και την εμποδίζει να εκδηλωθεί για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα από ότι άλλοι αναστολείς οξείδωσης που χρησιμοποιούνται στο βιομηχανικό τομέα.

Το Rust Grip είναι σχεδιασμένο κατά μοναδικό τρόπο από στρώση πολυουρεθάνης για την καταπολέμηση της υγρασίας και είναι εξαιρετικά σκληρό και ανθεκτικό σε οξέα και άλατα, καθιστώντας το ιδανικό για βιομηχανικές χρήσεις.

Το Rust Grip εγκλωβίζει την οξείδωση χρησιμοποιώντας την ως στέρεα βάση πάνω στην οποία θα προσκολληθεί. Αυτό εξοικονομεί πολλές εργατοώρες για την προετοιμασία επιφανειών.

Το Rust Grip εμποτίζει τους πόρους της επιφάνειας διογκώνοντας μέσα σ΄αυτούς κατά το διάστημα της πλήρους σκλήρυνσης του, προσκολλώντας στην επιφάνεια προς βαφή.

Παρέχει προστατευτική επικάλυψη με υψηλότατο βαθμό πρόσφυσης, ελαστικότητας και ανθεκτικότητας σε οξέα, τριβές, και στην πρόσκρουση. Η οξείδωση δεν είναι πρόβλημα αλλά πλεονέκτημα όσον αφορά το RUST GRIP. Η οξείδωση διαστέλλει τους μικρο-πόρους, επιτρέποντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την καλύτερη πρόσφυση του RUST GRIP. Η ρητίνη σε συνδυασμό με τα μεταλλικά στοιχεία, στεγανοποιούν και περιβάλλουν την επιφάνεια προστατεύοντάς την από την τριβή και τη φθορά.

Η μοναδική αυτή ιδιότητα του και η εξαιρετική αντίσταση στη τριβή παρέχει ένα σύστημα που επιτρέπει σε μία επιφάνεια προς βαφή ή σε μία ήδη βαμμένη επιφάνεια μακροχρόνια προστασία, ίδια με εκείνη που παρέχουν ακριβότερα συστήματα τριών επιστρώσεων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία, με πολύ μικρότερο κόστος .

Χρησιμοποιείται για να περιβάλλει τις οξειδωμένες περιοχές, για να αναστέλλει και να περιορίζει τις διαβρωτικές δραστηριότητες. Στεγανοποιεί και καλύπτει τα κενά του διαβρωμένου μετάλλου εμποδίζοντας την επαφή με υγρασία και αέρα ή άλλων χημικών ρυπαντικών ουσιών που ευνοούν τη διαβρωτική δραστηριότητα .

Όταν χρησιμοποιείται σε μέταλλο ή σκυρόδεμα, προστατεύει από την εισχώρηση οξέων εμποδίζοντας την προσβολή του υποστρώματος.